Chào mừng bạn đến với website của công ty cổ phần đầu tư Prolife

Tư vấn online

    bozxat@tntept.com

    NY

    NY


Băng dính các loại

Băng dính 100yard trong

Giá : 15,000 VNĐ

Cắt băng Dân Hoa 5cm (1T/100c)

20,000 VNĐ

Giá : 18,000 VNĐ

Băng dính VP 2cm dày

Giá : 3,000 VNĐ

Băng dính 2 mặt 1cm

Giá : 1,035 VNĐ

Băng dính trong 1.2cm

Giá : 1,353 VNĐ

Băng dính trong 2cm 80ya

Giá : 1,430 VNĐ

Băng dính Si (xanh)3.6cm

Giá : 6,006 VNĐ

Băng dính Si (xanh) 5cm

Giá : 9,800 VNĐ

Băng dính Si (xanh) 7cm

Giá : 14,000 VNĐ

Băng dính Si (xanh) 7cm

Giá : 14,000 VNĐ