MỤC TIÊU

Công ty cổ phần đầu tư PROLIFE luôn đưa ra những mục tiêu phát triển để trở thành 1 trong những công ty hàng đầu 

Ø    1.      Trở thành nhà đầu tư, tư vấn, xây dựng hàng đầu trong một số lĩnh vực mũi nhọn của Công ty.

2.     Trở thành nhà phân phối hàng đầu của nhiều sản phẩm uy tín trên thị trường Việt Nam.

3.      Là trung tâm trao đổi mua bán, giao thương giữa các công ty - đại lý với nhà sản xuất.

4.      Mở rộng thị trường hiện có, luôn thỏa mãn khách hàng về chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

5.     Giữ vững mức tăng trưởng hàng năm của Công ty.

6.     Tập trung đầu tư vào nguồn nhân lực, công nghệ, dịch vụ.

7.      Khẳng định khả năng trên mọi chỉ tiêu: doanh số, thị phần, nhân lực, giá trị thương hiệu…

TẦM NHÌN

Công ty cổ phần đầu tư PROLIFE xác định vị thế và tầm nhìn của mình thông qua các tiêu chí cụ thể như:

1.        Nâng cao năng lực cạnh tranh về các sản phẩm và dịch vụ;

2.        Nâng cao năng lực về chất lượng và kỹ năng năng chuyên môn đối với lực lượng nhân sự;

3.        Nâng cao năng lực cạnh tranh trong công tác quản lý điều hành bộ máy toàn công ty đồng thời nâng cao năng lực quản trị rủi ro, quản trị  tài chính;

4.       Tập trung khai thác thị trường, khẳng định vị thế;

5.        Ứng dụng công nghệ tiên tiến;

6.        Năng lực hoạt động trong đầu tư.

 

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

Công ty cố phần đầu tư PRPLIFE luôn định ra phương hướng chiến lược phát triển kinh doanh rõ rệt như:

1.     Không ngừng xây dựng và hoàn thiện thiện đội ngũ nhân lực có trình độ, có khả năng phân tích, đánh giá.

2.     Chọn lựa kỹ lưỡng, hợp tác toàn diện với một số doanh nghiệp vệ tinh có cùng ngành nghề kinh doanh và Nhà sản xuất hàng đầu trong nước và thế giới để đảm báo cung cấp vật tư thiết bị đạt chất lượng và tiết kiệm chi phí trung gian. Họ đều là những hãng sở hữu công nghệ hiện đại, tiên tiết nhất, đã được khách hàng trên cả nước và thế giới tin tưởng, trên tất cả họ thực sự mong muốn và có đủ khả năng hợp tác lâu dài với khách hàng Việt Nam thông qua PROLIFE.

3.    Dành một khoản đầu tư thích đáng cho nghiên cứu nhằm tiếp thu, cải tiến và phát triển những công nghệ tiên tiến trên thế giới chắt lọc và áp dụng phù hợp với thị trường Việt Nam.

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA CÔNG TY

Công ty cố phần đầu tư PRPLIFE đề cao “Nâng cao Năng lực cạnh tranh” là giá trị cốt lõi của Công ty chúng tôi với các tiêu chí cụ thể sau:

1.     Định hướng: khách hàng là nền tảng mọi hoạt động mà công ty hướng tới.

2.    Ưu thế sức mạnh công nghệ, cơ chế kinh doanh và hỗ trợ kỹ thuật từ NSX; sức mạnh đoàn kết của tập thể công ty; tin tưởng và ưu ái của khách hàng; sự cộng tác của các chuyên gia đầu ngành trong từng lĩnh vực kinh doanh của công ty.

3.     Thiết lập được mạng lưới kinh doanh hoạt động rộng khắp các tỉnh. Quan hệ rộng, đa dạng mặt hàng cung cấp.

4.     Hoạt động đầu tư theo hướng an toàn, phát triển bền vững và hỗ trợ đắc lực cho kinh doanh chính.

5.     Minh bạch tài chính, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước. Cơ chế, quy chế thưởng phạt phân minh đối với nhân viên công ty.

6.     Mô hình được tổ chức gọn nhẹ, dễ thích ứng, tiết kiệm chi phí.

7.     Đội ngũ cán bộ được đào tạo bài bản có kinh nghiệm.

8.     Văn hóa kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp: Trở thành đối tác lâu dài, tin cậy.

 

 BỘ MÁY NHÂN LỰC QUẢN LÝ CÔNG TY

Để đáp ứng được nhu cầu thực tế, Công ty Cổ phần Đầu tư PROLIFE đã hình thành với cơ cấu tổ chức và quản lý của Công ty dưới mô hình như sau:

1.     Hội đồng quản trị: có chức năng chính là quản trị công ty, đặt ra các mục tiêu chiến lược và định hướng phát triển công ty.

2.    Ban Kiểm soát: có chức năng tham mưu giúp HĐQT nâng cao các năng lực quản trị rủi ro, năng lực quản trị tài chính và năng lực quản trị lực lượng nhân sự trong toàn công ty.

3.    Ban Tổng giám đốc: có chức năng quản lý và điều hành mọi hoạt động của công ty theo đúng các định hướng mục tiêu và chiến lược phát triển công ty do HĐQT đã đặt ra.

4.     Văn Phòng: bao gồm các Phòng/Ban/Bộ phận: Tổ chức - Hành chính và Quản trị Nhân sự có chức năng quản trị công ty.

5.    Ban Chiến lược phát triển: trực tiếp trực thuộc HĐQT và Ban TGĐ, Ban Chiến lược phát triển bao gồm các Phòng/Ban/Bộ phận sau: Phòng Kế hoạch, Phòng Kinh doanh và Phòng Đầu tư phát triển dự án. Ban Chiến lược phát triển có chức năng tham mưu cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, hoạch định chiến lược lập Kế hoạch Kinh doanh và các Phương án Đầu tư phát triển kinh doanh hiệu quả.

6.     Phòng Tài chính kế toán: bao gồm các chức năng về Kế toán và Tài chính của Công ty.

7.    Các chi nhánh và Văn Phòng đại diện: là đơn vị trực thuộc Công ty, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của HĐQT và quản lý điều hành trực tiếp của Ban TGĐ 

 

 

 

 

Công trình 20 đường Công hòa, TP Hồ Chí Minh