Giỏ hàng

Những điểm mới về HĐĐT của Nghị định 123/2020/NĐ-CP so với Nghị định 119/2019/NĐ-CP

        1. Mở rộng đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử.

        Ngoài các đối tượng đã được quy định tại Nghị định 119, Nghị định 123 mở rộng thêm hai đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử như sau:

        – Tổ chức thu thuế, phí, lệ phí

        – Tổ chức in hóa đơn, biên lai, cung cấp phần mềm in biên lai

        2. Thêm mới 2 loại hóa đơn.

        Theo Nghị định 119 có 3 loại hóa đơn bao gồm hóa đơn giá trị gia tănghóa đơn bán hàng và các loại hóa đơn khác (tem điện tử, thẻ điện tử…).

        Nghị định 123 đã bổ sung thêm 2 loại hóa đơn...

        1. Mở rộng đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử.

        Ngoài các đối tượng đã được quy định tại Nghị định 119, Nghị định 123 mở rộng thêm hai đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử như sau:

        – Tổ chức thu thuế, phí, lệ phí

        – Tổ chức in hóa đơn, biên lai, cung cấp phần mềm in biên lai

        2. Thêm mới 2 loại hóa đơn.

        Theo Nghị định 119 có 3 loại hóa đơn bao gồm hóa đơn giá trị gia tănghóa đơn bán hàng và các loại hóa đơn khác (tem điện tử, thẻ điện tử…).

        Nghị định 123 đã bổ sung thêm 2 loại hóa đơn mới bao gồm: Hóa đơn điện tử bán tài sản công và hóa đơn điện tử bán hàng dự trữ quốc gia.

        Ngoài ra, nghị định 123 còn nêu rõ các chứng từ được in, phát hành, sử dụng và quản lý như hóa đơn gồm phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý.

        3. Quy định các hành vi bị cấm trong lĩnh vực hóa đớn, chứng từ.

        Nghị định 113 đã quy định rõ về các hành vi bị cấm trong lĩnh vực hóa đơn và chứng từ, cụ thể với 2 đối tượng là công chức thuế và tổ chức, cá nhân bán hàng hóa/dịch vụ và các cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan, chi tiết như sau:

  • Cấm các công chức thuế có hành vi bao che, thông đồng để tổ chức/cá nhân sử dụng hóa đơn/chúng từ không hợp pháp; cấm gây phiên hà/khó khăn với tổ chức/cá nhân khi đến mua hóa đơn và chứng từ
  • Cấm những hành vi gian dối trong sử dụng hóa đơn trái phép, cản trở công chức thuế thi hành công vụ; truy cập trái phép làm sai lệch và phá hủy hệ thống thông tin về hóa đơn, chứng từ; hối lộ hoặc có các hành vi liên quan đến hóa đơn nhằm thu lợi bất chính với tổ chức, cá nhân bán hàng hóa/dịch vụ và và các cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan

        4. Quy định chi tiết về thời điểm lập hóa đơn.

        Nghị định 123 cũng quy định chi tiết về thời điểm lập hóa đơn trong một số trường hợp cụ thể như sau:

        – Trường hợp cung cấp dịch vụ số lượng lớn, phát sinh thường xuyên, cần có thời gian đối soát số liệu giữa các doanh nghiệp

        – Chi tiết các trường hợp về bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng…

        – Trường hợp bán điện của các công ty sản xuất

        – Trường hợp cung cấp dịch vụ vận tải hàng không và dịch vụ bảo hiểm qua đại lý

        – Trường hợp cung cấp dịch vụ ngân hàng, chứng khoán, du lịch…

        5. Việc sử dụng hóa đơn với các cơ sở kinh doanh mới thành lập.

        Đối với những doanh nghiệp mới thành lập từ 19/10/2020 – 30/6/2022, nếu nhận được thông báo áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 123 thì doanh nghiệp phải thực hiện theo hướng dẫn của cơ sở.

        Nếu chưa đáp ứng về điều kiện hạ tầng công nghệ mà tiếp tục dùng hóa đơn theo quy định tại các Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ thì đơn vị phải thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03/DL-HĐĐT Phụ lục 1A ban hành kèm theo Nghị định 123/2020 cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng.

        Theo đó, từ ngày 01/7/2022 những thay đổi về hóa đơn, chứng từ sẽ được áp dụng theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Doanh nghiệp tổ chức được tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy đến hết 30/6/2020, tuy nhiên chỉ được sử dụng hóa đơn giấy đã thông báo phát hành trước ngày 19/10/2020 – không được thông báo phát hành và sử dụng hóa đơn đặt in, tự in sau ngày 19/10/2020. Việc chuyển đổi hóa đơn điện tử sớm trong năm 2020 luôn được Chính Phủ khuyến khích doanh nghiệp trên cả nước sử dụng nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh doanh nghiệp, tiết kiệm tối đa chi phí và thời gian trong việc in ấn, vận chuyển hóa đơn.

        Văn bản đính kèm Nghị định 123/2020/NĐ-CP: https://file.hstatic.net/1000281508/file/nghi_dinh_123.2020_74cd47d5ce7b43908f7b7a5c694c9229.pdf

Giá cả hợp lý Giá cả hợp lý
Sản phẩm chính hãng Sản phẩm chính hãng
Vận chuyển nhanh chóng Vận chuyển nhanh chóng
Bảo mật thông tin Bảo mật thông tin
Tài khoản Giỏ hàng Trang chủ Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ TOP